Eventueel Zoom of teamvieuwer voor  extra  ondersteuning  indien het nodig is.